Program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome - JAVNI POZIV

WELCOME - javni poziv za kreditiranje obiteljskog smještaja na području Zadarske županije

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, temeljem Odluke o provedbi Programa kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije KLASA: 403-01/18-01/2, URBROJ: 2198/1-01-18-5 od 26. ožujka 2018. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“  broj 7/18) objavila

JAVNI POZIV IZNAJMLJIVAČIMA

za podnošenje zahtjeva za Program kreditiranja obiteljskog smještaja

„Welcome“ na području Zadarske županije

 U privitku pronađite  tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima za prijavu, a isti je objavljen i na mrežnoj stranici Zadarske županije:

www.zadarska-zupanija.hr pod poveznicom Natječaji/Potpore i priznanja/Aktivni natječaji.

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe koje već imaju oznaku kvalitete „Welcome“ ili koje su temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu oznake kvalitete podnijeli zahtjev za dodjelu oznake kvalitete „Welcome“.

Rok za podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja kreditnog potencijala.