Specijalna bolnica za ortopediju

Biograd na Moru

Specijalna bolnica za ortopediju je moderan centar za liječenje ortopedskih bolesti. Današnji naziv Specijalna bolnica za ortopediju nastao je 1994. godine. Pod tim imenom bolnica djeluje kroz tri odjela: ortopedski, produženo liječenje i fizijatrijski odjel.

Bolnica obavlja bolničku i specijalističko – konzilijarnu djelatnost (zdravstvenu zaštitu) bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti i to:


 • 1.

  dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu,

  • ortopedskih i traumatoloških bolesnika,

  • bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom i

  • bolesnika kojima je potrebno produženo ili dugotrajno liječenje i palijativna skrb;


 • 2.

  specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom kroz,

  • ortopedsko traumatološku ambulantu,

  • ambulantu fizikalne medicine i rehabilitacije,

  • ambulantu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,

  • ambulantu opće interne medicine,

  • kardiološku ambulantu,

  • neurološku ambulantu,

  • ambulantu kliničke radiologije i

  • druge ambulante po potrebi i dozvoli nadležnih tijela;


 • 3.

  pružanje zdravstveno-turističkih usluga u skladu s posebnim propisima.


PovijestIzgradnja ove bolnice počela je 1932.godine, a sa radom je počela 1936. Prvi ravnatelj bio je dr.Niko Barišić – kirurg. To je bila Opća banovinska bolnica, sa 60-ak kreveta, a vrlo brzo registrira se 80 kreveta ( internistički, kirurški, porodiljski i 10ak kreveta za zarazne bolesnike). Zaposlenih je bilo 30ak, a medicinsko osoblje se sastojalo od 2-3 liječnika i nekoliko časnih sestara – bolničarki.


Kroz II. svjetski rat bolnica mijenja ime u Bolnica 8. korpusa, a kasnije se pak zove Armijska bolnica. Od 25. rujna 1945. godine bolnica radi pod imenom Okružna bolnica. Zbog teškog ratnog nasljeđa, kao što su ozljede ekstremiteta sa kroničnim gnojenjima i velikog broja oboljelih od koštano-zglobne TBC, nametnula se potreba masovnog zbrinjavanja takvih pacijenata u specijaliziranu ustanovu. Tako, 1946.godine od Opće bolnice postaje Bolnica za TBC kostiju.


TBC kostiju i zglobova: Najčešće su zahvaćeni zglobovi koji nose težinu tijela, no mogu biti zahvaćene i kosti zglavka, šake i lakta, osobito nakon ozljede.


Godine 1952. dograđeno je tzv. južno krilo bolnice, čime se kapacitet povećao na 200 kreveta. Zbog navedene problematike, organizira se školska nastava za djecu, okupaciona i radna terapija, te skroman obim fizikalnih postupaka.


Svakodnevno su organizirane kino predstave u ljetnim mjesecima, kao i zabavne priredbe na platou ispred bolnice, koje su bolesnici pratili iz kreveta.


Poboljšanjem standarda mijenjala se i narodna patologija. Liječnička ekipa okreće se kongenitalnim anomalijama, degenerativnim i reumatskim bolestima te traumama lokomotornog trakta. Godine 1961. bolnica je preimenovana u Ortopedsku bolnicu. Obrazuju se medicinski profili, stvara se transfuziološki kabinet, odjel intenzivne njege, adaptira se moderni dječji odjel.


Ortopedija je medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem, sprečavanjem i liječenjem bolesti sustava za kretanje. Naziv ortopedija dolazi od grčke riječi orthos, što znači ravan, uspravan, i od riječi paidion što znači dijete.


Godine 1964. provodi se prva halotanska anestezija u bolnici, kao i prva endoprotetska zamjena zgloba, što su vrlo rijetke ustanove obavljale. 1965.godine u Biogradu se održavaju Ortopedski dani. Kao priznanje stručnom radu liječničkog tima održani su 1977. godine još jedni Ortopedski dani. Tijekom 1985. godine počela je izgradnja Odjela za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.


Kvalitetna i pravovremena fizikalna terapija i rehabilitacija nakon operacije bitan je čimbenik koji određuje tijek i brzinu oporavka.


Domovinski rat bolnica nije dočekala nespremno. Već tijekom kolovoza 1991.godine u podzemnom hodniku uređena je ratna bolnica, sa 60-ak kreveta. Organiziran je kompletan život u gotovo nemogućim uvjetima, uključujući i operacijsku salu. Tako je bolnica djelovala 22 mjeseca. Tijekom domovinskog rata bolnica je radila kao ustanova civilnog i ratnog saniteta.

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Centrala +385 23 206 050
Centralni upis pacijenata +385 23 206 062
upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
Zadarska 62,
23210 Biograd na Moru, Hrvatska