Turistička pristojba za 2020. godinu

Visina turističke pristojbe za 2020. godinu


Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Zadarska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19). Visina turističke pristojbe u gradu Biogradu na Moru za 2020. godinu iznosi:

TURISTIČKA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU
 

Razred turističkog mjesta Glavna sezona 01.01. - 31.12.
A - Biograd na Moru 10,00


TURISTIČKA PRISTOJBA U KUNAMA ZA OSOBE KOJE NOĆE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU IZ SKUPINE KAMPOVI


Razred turističkog mjesta Glavna sezona 01.01. - 31.12.
A - Biograd na Moru 8,00


Temeljem Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima ( NN 92/09 ), u gradu Biogradu na Moru određena je glavna sezona za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu  plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.
Na dodatne (pomoćne) krevete plaća se godišnji paušalni iznos turističke pristojbe. Obavijest o plaćanju paušala na pomoćne krevete donosimo naknadno.
 

Razred turističkog mjesta Zona Iznos po ležaju u kunama
A - Biograd na Moru I 350,00
  II

350,00

  III 350,00


Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.