Upute za privatne iznajmljivače

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave:

Ured za turizam

Kralja Tvrtka 1

Biograd na Moru

tel: 023/385-487

Obveznik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika (Porezna uprava) u roku od osam dana od dana izdavanja rješenja.

1. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava na web stranici www.evisitor.hr (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15). Obveznik je dužan osobno doći u ured TZ grada Biograda na Moru po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument. Također, eVisitor-u se može pristupiti putem sustava eGrađani (u tom slučaju ne treba dolaziti po pristupne podatke u TZ).

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), mogu doći u TZ grada Biograda sa svojom TAN listom i gosti će biti prijavljeni od strane stručnih suradnika u TZ-u.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor

 

2. POSLOVNE KNJIGE

1) CJENIK USLUGA

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena. Cjenik mora biti uokviren, istaknut na vidljivom mjestu, a cijene u KUNAMA (euri mogu i ne moraju biti naznačeni). Cjenik sobe i ostalih usluga mora biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.

Stavke koje cjenik mora sadržavati:

  1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
  2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom...)
  3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)
  4. Termin (unijeti sve termine, sezone...)
  5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
  6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

Cjenik se ne ovjerava. Primjer cjenika dostupan je u TZ grada Biograda na Moru.

2) GDPR OBAVIJEST

Uz cjenik mora biti istaknuta i obavijest o Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Obavijest možete podići u TZ grada Biograda na Moru ili na web stranicama TZ grada Biograda.

3) RAČUN

Svaki iznajmljivač je dužan izdati i gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Račun mora sadržavati:

- podatke o izdavatelju (ime i prezime, OIB nositelja Rješenja, adresa prebivališta/boravišta), - datum izdavanja računa , - broj računa- ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena,- vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust.

4) EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP (Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, NN 1/17) je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno (dostupan u TZ grada Biograda na Moru) ili unutar sustava eVisitor (nije obavezno).

5) POPIS GOSTIJU

Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu. Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

6) NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

3. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod proizvođača, koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva):

Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić

Put Nina 129a, 23000 Zadar

Tel: 023 220 655

E-mail: reklame.mikic@gmail.com

Jaguar d.o.o.

Hrvojeva 6, 21000 Split

Tel: 021 343 888

E-mail: jaguar@post.htnet.hr

Binar d.o.o.

Livanjska 12, 21000 Split

Tel: 021 344 442

E-mail: binar@st.htnet.hr

Kordun Marketing d.o.o. za proizvodnju i usluge

Matka Laginje 10

47000 Karlovac

Tel.: 047/ 645 - 066

E-mail: kordun@kordun.hr Web: www.kordun.hr

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, obveznik naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Ako iznajmljivač u jednoj građevini ima više objekata iste vrste i kategorije, tada je dovoljno istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku propisanu oznaku vrste i kategorije.
 

Ako iznajmljivač iznajmljuje više objekata iste vrste i različitih kategorija, na jednoj standardiziranoj ploči mogu se navesti najviše dvije oznake za kategoriju s odgovarajućim brojem zvjezdica.

4. KUĆNI RED

Obveznik je dužan utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.

Primjer kućnog reda možete preuzeti u TZ grada Biograda.

5. FINANCIJSKE OBVEZE

1) UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE PAUŠALNO

Cijeli iznos boravišne pristojbe plaća se u 3 jednake rate s dospijećima plaćanja: 31.7., do 31.8. i do 30.9. tekuće godine. (UPLATNICE PRAVOVREMENO ŠALJE TZ GRADA BIOGRADA NA MORU)

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

Uplate izvršiti isključivo u poslovnicama pošte, poslovnih banaka, Fine ili internet bankarstvom.

Sva zaduženja vidljiva su na sustavu eVisitor u podizborniku Financije pod Zaduženja.

PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

BIOGRAD NA MORU

PAUŠAL B.P. PO KREVETU

1. ZONA

350,00 kn

2. ZONA

315,00 kn

3. ZONA

297,50 kn

2) UPLATA POREZA I PRIREZA PAUŠALNO

Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno (prema poreznom rješenju).

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV-a.

Za više informacija kontaktirajte Poreznu ispostavu Biograd na Moru.

3) UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE

Iznajmljivači je sami obračunavaju prema Obrascu EP (dostupan u TZ grada Biograda na Moru)

Sukladno čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16), građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Obveznici plaćaju članarinu po stopi od 0,1615 % za 2018. godinu.

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (suma obrasca EP za kalendarsku godinu).

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po obrascu EP ( bez boravišne pristojbe ) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.  Koeficijent Biograda na Moru za 2018. godinu je 0,1615%.

Primjer: 
Npr. ukupni promet računa iznosi 3.500,00 kuna
Izračun: 3.500,00 x 0,1615%= 5,65 kuna

Podaci za plaćanje:
Primatelj: Članarina 
IBAN primatelja: HR3210010051702227150
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: Upisuje se OIB osobe na koju glasi rješenje o kategorizaciji
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine