Narodni park Severni Velebit

 

Čarobna gora Velebit s svojimi jamami je tudi odlična ideja za izlet in pravo nasprotje uživanju v morju. Če pogledamo iz zraka, je videti kot ogromen kamniti zid med kopnim in morjem. Splet visokih grebenov, dolin, slemen in vrhov pritegne z biotsko raznovrstnostjo in lepoto ter vabi v raziskovanje. Prav tako kot izredno bogat živalski in rastlinski svet.

 

Na Velebitu so zabeležili 1854 rastlinskih vrst, od tega 79 endemskih. Zaradi tega to območje pogosto označujejo kot "središče endemizma". Njihovi habitati so skale in padavinska območja na zahodnem pobočju Velebita, jame in območja ob rekah Krupi in Zrmanji ter gorski travniki in pašniki.

 

 

Izvor: www.np-sjeverni-velebit.hr